INFORMACE O ČSV

 - standard plemene
 - nabídka štěňat
 - články
 - zkušební řády

 - odkazy
 - wallpapers

 TITULNÍ STRANA
 O NÁS
 KONTAKT

 
 
C H O V A T E L S K Á   S T A N I C E   -   K E N N E L
Z ÚDOLÍ TICHA
Informace
o ČSV
Alan
z Chrlických plání
Alexa
z Porčova mlýna
Daria
z Údolí ticha
Grey Alexa
z Údolí ticha
Štěňata
z Údolí ticha
ČLÁNKY TÝKAJÍCÍ SE CHOVU ČSV
 
V následujících textech jsou některé informace, které by snad mohly být zajímavé (nejen) pro majitele československých vlčáků a pro zájemce o toto plemeno.


Povaha psa obecně
V únoru 2014 jsem pro klubové stránky napsal článek o hodnocení povahy psa na bonitaci. V tomto článku jsem kromě popisu problematiky hodnocení povahy v rámci bonitace také stručně popsal, jaké chování psa odpovídá danému kódu povahy podle bonitační karty. Nepopisoval jsem základní rozdělení povah s tím, že se jedná o všeobecně známé definice, popsané mnohokrát v literatuře. Protože se ale stále setkávám s nepochopením či neznalostí těchto elementárních pojmů, pokusím se v tomto článku nejzákladnější povahové charakteristiky stručně shrnout, a zmínit se také o některých pojmech s nimi bezprostředně souvisejících... více ZDE

Hodnocení povahy psa na bonitaci
Hodnocení povahy jedince na bonitaci je otázkou mnoha diskuzí a často i (ať už oprávněné či neoprávněné) kritiky. Systém hodnocení povahy na bonitaci není a z principu nikdy ani nebude dokonalý. Na každé bonitaci jsou jiné objektivní podmínky (prostředí, počasí, počet lidí a psů atd.) které mohou ovlivnit chování psa, a stejně tak může chování psa ovlivnit jeho majitel... více ZDE

Populace plemene
Jak je na tom československý vlčák v ČR, jak se jeho populace vyvíjí v čase, proč máme řízený chov, jaké je nebezpečí využívání pouze hrstky populárních plemeníků, co je to inbreeding a proč je důležité nezvyšovat jeho míru v populaci? To všechno jsou otázky, které by měly zajímat nejen chovatele, ale i jednotlivé majitele vlčáků, kterým leží na srdci budoucnost našeho jedinečného plemene... více ZDE

Zamyšlení nad barvou československého vlčáka
Postavíte-li se vedle kruhu, kde jsou předváděni českoslovenští vlčáci na výstavě, nebo přijedete-li na nějakou akci s větším počtem československých vlčáků a jejich majitelů, jistě přitom vyslechnete spoustu debat o všech možných tématech souvisejících s těmito psy. Jedním z těchto poměrně často diskutovaných témat je barva srsti... více ZDE

Výběr krycího psa
Vzhledem k tomu, že nezanedbatelná část chovatelů dává chovatelské komisi k posouzení své vlastní návrhy krycích psů, bylo by asi dobré shrnout alespoň nejzákladnější principy a kritéria výběru ... více ZDE

Pro koho se československý vlčák hodí?
Pro lidi, kteří mají rádi přírodu, jsou trpěliví, chápaví a mají schopnost empatie, spolu s inteligencí zároveň i přirozenou autoritu. Pro lidi s dobrou fyzickou kondicí, kterým nejsou ... více ZDE

Pro koho se československý vlčák nehodí?
Pro lidi s nedostatkem času, trpělivosti a surovce, kteří si vynucují bezpodmínečnou poslušnost psa ihned, a to i za cenu bití. Pro lidi se zhoršenou pohyblivostí, kteří by nezvládli ... více ZDE

DKK a anestezie
Zpráva o tom, co se stalo Albertovi z Itálie, mě vedla k napsání tohoto článku (samozřejmě po konzultaci s mým veterinářem MVDr. Martinem Grymem). Albertův veterinář při vyšetření ... více ZDE

Dysplazie kyčelních kloubů (DKK)
Hned v úvodu tohoto článku chci upozornit, že nemám vzdělání v oboru veterinárního lékařství nebo zoologie, přesto bych chtěl napsat pár slov k tomuto problému. Berte to však tak, že ... více ZDE

DKK a jiná onemocnění nezralého skeletu
Zcela náhodou jsem objevil tento článek, který pojednává o tolik dnes diskutované dysplazii. Proto si myslím, že si ho spousta lidí ráda přečte. Dík patří MVDr. Snášilovi, který mi dal k jeho publikaci svolení. Tady tedy je ... více ZDE


     ... na začátek stránky ...